JKR Muovi Oy valmistaa lämpömuovattuja muovituotteita ja jalostaa niitä edelleen valmiiksi osakokoonpanoiksi asiakkaan tarpeiden mukaan.

Etäohjelmointi

Asiakkaan tuotteet leikataan roboteilla jolloin saavutetaan asiakkaan vaatimukset sekä yhdenmukaisuus 3D-mallin kanssa. Robotit ohjelmoidaan etäohjelman avulla, jolla ohjelmointi on nopeaa eikä se pysäytä tuotantoa. Etäohjelmointi vastaa CNC-koneiden ohjelmointikäytäntöä. Ohjelmistosta vastaa Delfoi ja ohjelmana toimii heidän Delfoi Cut –ohjelma, joka on kehitetty robotisoituun työstöön.

 

Ohjelma hyödyntää mallin 3D-muotokäyriä automaattisesti luodakseen ratapisteet. Ratapisteiden muokkaus on helppoa myös jälkikäteen, mikäli asiakas haluaa muutoksia alkuperäiseen tuotteeseen.

 

Delfoi Cut

 

Katso video prosessista.